Call

Katastrofen är verklig och klimatförändringarna är en av dess många symtom. COP15 påstår att de ska "rädda världen från klimatkrisen". Men det är inget annat än en avancerad bluff för att dölja COP15confused.gif egentliga syfte: att återställa legitimiteten hos den globala kapitalismen genom att införa en nya era av "grön" kapitalism. En ny retorik där man säger sig "rädda klimatet" kommer användas för att rättfärdiga repression, fortifierade gränser och koloniala resurskrig. Kejsaren ges nya kläder. Vårt svar på denna häpnadsväckande lögn är ett kompromisslöst och absolut NEJ till deras system.

Mer måste rubbas än våra semestervanor för att bevara världen till kommande tider. Det vore dåraktigt att sätta vårt hopp till samma personer som fortsätter ödelägga jorden för pengar. I Köpenhamn kommer de att gräla över hur den marknad bäst utformas som omvandlar biosfären till handelsvara så att de kan fortsätta förgifta den. Samtidigt kommer miljontals människor fråntas sin mark. Allt för att kunna profitera på att förstöra det som finns kvar av vår jord. Regeringar och företag kommer inte att offra sin tillväxt för att minska utsläppen av koldioxid, eller bara göra så för att skapa nya auktoritära regimer.

Hela retoriken kring "klimatkrisen" och den "finansiella krisen" är cyniska utspel från statliga PR-agenter för att dölja den västerländska civilisationens allomfattande kris. COP15 är inget annat än ett försök att dölja kriget som kapitalismen för mot allt liv på planeten - ett krig som har spridit sig över hela jordklotet de senaste 500 åren, ett krig som nu även omfattar haven och atmosfären. När man befinner sig i krig, talar man inte om administration och "tekniska lösningar". Man kan inte utkämpa ett krig genom att låtsas som om kriget inte existerar - genom att blunda för repressionen och bidra till acceptansen för hycklande småborgerligt samförstånd. Istället identifierar man fienden. Man väljer sida. Man slåss.

Bara genom att göra oss av med dem som påstår sig representera oss och genom att bekämpa idén om ändlös tillväxt, industriell produktion och konsumtion, kommer vi ta tillbaka kontrollen. Det är dags att slå fast: vi kommer att medvetet angripa strukturerna som stödjer COP15, vi kommer bryta igenom deras polislinjer, vi kommer vägra förhandla med krigsivrande regeringar och deras media, vi kommer vägra ställa oss på samma sida som köpta NGOconfused.gif och alla dem som önskar styra och leda protesterna. Vi motsätter oss alla regeringar och allt ledarskap och kommer inte bara delegitimera vissa av dem. Det är dags att slå fast varför vi tycker att uppror är nödvändigt för att påbörja den förändring vi alla så desperat längtar efter. När vi handlar tillsammans i fundamental opposition till dem vid makten och när idéer, tankar och erfarenheter utbyts mellan människor från hela världen kan vi få en första glimt av den rikedom av möjligheter vi faktiskt har.

IT´S SOCIAL WAR, NOT CLIMATE CHAOS!